Personvernerklæring.

Som autorisert regnskapsfører tar vi dine data og ditt personvern på alvor.

Vår nettstedsadresse er https://lindberg-regnskap.no

Behandling av personopplysninger i Lindberg Regnskap AS.

Vi behandler dine data i henhold til «personopplysningsloven» og følger «Veiledning for behandling av personopplysninger for regnskapsbransjen».

Denne personvernerklæringen forteller hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger. Målet er å gi deg overordnet informasjon om vår behandling av personopplysninger.

Behandlingsansvarlig

Daglig leder er på vegne av Lindberg Regnskap AS behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

Personopplysninger som behandles

I henhold til regnskapsførerloven skal vi utføre våre oppdrag i henhold til de lover og regler som kundens regnskap skal oppfylle, samt følge god regnskapsføringsskikk.

Alt regnskapsmaterialet vi behandler på vegne av våre kunder inkluderer personopplysninger og kan bestå av, men er ikke begrenset til, navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, lønn- og arbeidsforhold.

Formålet med og grunnlaget for behandlingen

Lindberg Regnskap AS behandler personopplysninger for å kunne oppfylle oppdragsavtaler med kunder. Grunnlaget for behandlingen er personvernforordningens artikkel 6 nr. 1 bokstav b, som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å oppfylle en avtale.

Utlevering av opplysninger til tredjepart

Vi utleverer ikke personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig for pliktet til det. 

Vi bruker tjenesteleverandør til å drifte våre systemer og lagre data for oss, herunder personopplysninger. Vi har databehandleravtale med alle våre tjenesteleverandører som behandler personopplysninger på vegne av oss.

Innsyn, sletting og retting av personopplysninger

Du har rett til å be om innsyn i hvilke opplysninger vi oppbevarer om deg og hvordan vi behandler disse. Du kan også kreve å få opplysninger rettet eller slettet i henhold til gjeldende lovgivning.

Ta kontakt med behandlingsansvarlig for å se, endre eller be om sletting av dine personopplysninger.

Vi skal svare deg uten ugrunnet opphold og senest innen 30 dager.

Taushetsplikt og informasjonssikkerhet

Vi er underlagt taushetsplikt etter regnskapsførerloven om alt vi i vår virksomhet får kjennskap til hos våre kunder. Vi sikrer dine personopplysninger med adgang- og tilgangskontroll, samt rollestyring i alle våre systemer.

Bruk av e-post og telefon

Vi benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling, som skjer som en del av vår kundedialog, arkiveres og behandles i vårt kundesystem. Personopplysninger, sensitive opplysninger, taushetsbelagte eller andre fortrolige opplysninger skal ikke sendes med e-post

Klage

Ta kontakt med behandlingsansvarlig hvis du mener vi ikke overholder personvernreglene.

Du kan også klage på vår behandling av personopplysninger til Datatilsynet.

Logoemblem 600x600
Lindberg Regnskap AS er et autorisert regnskapsførerselskap som tilbyr regnskapsførsel, lønn og rådgivning om skatt, mva, rapportering, og arbeidsgiveravgift.

Lindberg Regnskap AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Postboks 10, 1422 Siggerud

Organisasjonsnummer
924922184

Personvernerklæring